نحوه شناسایی روند در Binomo
استراتژی ها

نحوه شناسایی روند در Binomo

اخیراً مقاله ای در مورد تجارت با سیگنال های سطح روند در کنار RSI و سطح پشتیبانی/مقاومت منتشر کرده ام. و سپس من یک سوال از خوانندگانم دریافت کردم "چگونه یک روند را شناسایی کنیم؟" ...