واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)

واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)


حواله بانکی

واریز در Binomo از طریق Boost

1. روی دکمه "سپرده" در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
2. مالزی را به عنوان کشور خود انتخاب کنید و روش پرداخت "Boost" را انتخاب کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
3. مبلغ سپرده، نام، ایمیل خود را وارد کرده و روی "سپرده" کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
4. شما با یک کد QR به صفحه منتقل خواهید شد.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
5. به برنامه Boost در گوشی خود بروید و روی نماد «اسکن» در پایین صفحه ضربه بزنید. روی دکمه "I Scan Them" ضربه بزنید و کد QR را از مرحله 4 اسکن کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
6. مطمئن شوید که مبلغ سپرده درست است و روی "پرداخت" ضربه بزنید. پین خود را وارد کنید. پرداخت شما با موفقیت انجام شد!
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
7. روی «OK» در صفحه دارای کد QR کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
8. می توانید وضعیت سپرده خود را در "تاریخچه تراکنش" در Binomo بررسی کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)

واریز در Binomo از طریق GrabPay

1. روی دکمه "سپرده" در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
2. مالزی را به عنوان کشور خود انتخاب کنید و روش GrabPay را انتخاب کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
3. مبلغ سپرده را وارد کنید، ایمیل خود را وارد کنید و روی "سپرده" کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
4. به صفحه ارائه دهنده پرداخت منتقل می شوید. وارد حساب GrabPay خود شوید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
5. کد تایید OTP را که به گوشی شما ارسال شده است وارد کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
6. برای تأیید پرداخت، روی «پرداخت» کلیک کنید.

توجه داشته باشید اگر پول کافی در موجودی GrabPay خود ندارید، دکمه "Top Up" را مشاهده خواهید کرد. می توانید حساب GrabPay خود را شارژ کنید و سپس به واریز وجه ادامه دهید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
7. پین GrapPay خود را وارد کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
7. پرداخت شما با موفقیت انجام شد. می توانید به Binomo برگردید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
10. می توانید وضعیت سپرده خود را در "تاریخچه تراکنش" در Binomo بررسی کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)

واریز در Binomo از طریق حواله بانکی

1. روی دکمه "سپرده" در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
2. "مالزی" را در بخش "کشور" انتخاب کنید و روش پرداخت "انتقال بانکی" را انتخاب کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
3. مبلغ سپرده را وارد کنید و روی "سپرده" کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
4. می توانید از طریق هر یک از بانک های پیشنهادی سپرده گذاری کنید. یک بانک را انتخاب کنید و روی "ارسال" کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)

5. با مشخصات بانکی خود وارد حساب بانکی خود شوید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)

6. برای تأیید پرداخت از طریق تلفن و تکمیل تراکنش، روی «درخواست تأیید امن» کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
7. پس از تکمیل تراکنش، روی “Return to merchant” کلیک کنید تا به Binomo برگردید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
8. تایید سپرده خود را خواهید دید. همچنین می‌توانید وضعیت آن را در «تاریخ معاملات» در Binomo بررسی کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)

کیف پول های الکترونیکی

واریز در Binomo از طریق Shopee

1. روی دکمه "سپرده" در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
2. مالزی را به عنوان کشور خود انتخاب کنید و روش "Shopee" را انتخاب کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
3. مبلغ سپرده را انتخاب کنید، نام و نام خانوادگی و ایمیل خود را وارد کنید و روی "واریز" کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
4. صفحه ای را با کد QR خواهید دید. مطمئن شوید که ارز و مبلغ صحیح است و کد را با برنامه Shopee در گوشی خود در عرض 5 دقیقه اسکن کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
5. برنامه Shopee را در تلفن خود باز کنید، روی نماد "ShopeePay" و سپس روی نماد "Scan" ضربه بزنید. کد QR را از صفحه رایانه شخصی خود یا از یک اسکرین شات اسکن کنید. حتماً کد را قبل از انقضا (در عرض 5 دقیقه) اسکن کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
6. برای تکمیل پرداخت، روی دکمه «بعدی» و سپس روی «اکنون پرداخت» ضربه بزنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
7. پرداخت شما با موفقیت انجام شد. می توانید به Binomo برگردید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
8. می توانید وضعیت سپرده خود را در "تاریخچه تراکنش" در Binomo بررسی کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)

از طریق Touch And Go روی Binomo واریز کنید

1. روی دکمه "سپرده" در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
2. مالزی را به عنوان کشور خود انتخاب کنید و روش "Touch And Go" را انتخاب کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
3. مبلغ سپرده را وارد کنید، ایمیل خود را وارد کنید و روی "سپرده" کلیک کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
4. صفحه ای را با کد QR خواهید دید. مطمئن شوید ارز و مبلغ صحیح است و کد را با برنامه Touch And Go در گوشی خود در عرض 5 دقیقه اسکن کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
5. برنامه Touch And Go را در گوشی خود باز کنید و روی نماد «اسکن» ضربه بزنید. کد QR را از صفحه رایانه شخصی خود یا از یک اسکرین شات اسکن کنید. مطمئن شوید که کد را قبل از انقضا (در عرض 5 دقیقه) اسکن کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)6. روی دکمه «پرداخت» ضربه بزنید و پین خود را وارد کنید تا پرداخت تکمیل شود.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
7. پرداخت شما با موفقیت انجام شد. می توانید به Binomo برگردید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)
8. می توانید وضعیت سپرده خود را در "تاریخچه تراکنش" در Binomo بررسی کنید.
واریز وجوه در Binomo از طریق انتقال بانکی مالزی (Boost، GrabPay)، کیف پول الکترونیکی (Shopee، Touch And Go)

Thank you for rating.
پاسخ دادن به یک نظر لغو پاسخ
لطفا نام خود را وارد کنید!
لطفاً یک آدرس ایمیل صحیح وارد کنید!
لطفا نظر خود را وارد کنید
قسمت g-recaptcha لازم است!
پیام بگذارید
لطفا نام خود را وارد کنید!
لطفاً یک آدرس ایمیل صحیح وارد کنید!
لطفا نظر خود را وارد کنید
قسمت g-recaptcha لازم است!